Tipărire

Rector

Dragi studenți,

Este o bucurie și un privilegiu să fim împreună la această prestigioasă universitate de medicină și farmacie, de dragul științei și pentru împlinirea unei nobile vocații, aceea de medic.

Vă invit să vă identificați cu sloganul universității noastre "Fii gata de triUMF!" ca motto al demersului nostru profesional. Acest îndemn reflectă însuși statutul de care vă bucurați - unul dintre cele mai privilegiate, de altfel - ca student, ajuns printr-un proces riguros de selecție, într-una dintre cele mai dinamice și fertile instituții de învățământ superior de profil. TriUMF-ul vostru presupune urmarea permanentă a unei traiectorii clar definite și permanent ascendentă, ceea ce înseamnă de fapt construirea și înfăptuirea unei cariere, precum cea de medic.

Procesul de formare a unui medic este anevoios, întinzându-se pe parcursul mai multor ani de studiu și practică asiduă. Acest efort continuu și susținut este însă răsplătit în modul cel mai natural și firesc cu putință, de ochii unui pacient, de o privire plină de recunoștință a acestuia… El, pacientul, trăiește și poate avea o viață mai bună datorită domniilor voastre care vă puneți  întreaga știință și pricepere în slujba alinării suferințelor lui. Împreună, ne vom strădui să fim, cu fiecare zi ce trece, mai bogați în cunoaștere, mai agili în exprimare, mai dornici de a ne înfăptui crezul și menirea, vocația și dăruirea de medici.

Universitatea vă așteaptă să-i descoperiți tainele cunoașterii, să vă alăturați demersurilor ei, proiectelor atât de generoase și importante pentru dezvoltarea noastră a tuturor. Numai așa și împreună vom putea să rămânem ancorați în ideea care ne guvernează acțiunile, și care înseamnă: "Creativitate. Inovație. Inițiativă".

TriUMF-ul domniilor voastre implică și prestigiul universității pe care ați ales-o, pe care am ales-o.  La cei 155 de ani de excelență academică și științifică, Universitatea "Carol Davila" continuă să formeze medici de excepție și cadre didactice valoroase, care activează în cele mai renumite clinici și spitale.

Construirea unei comunități academice bazată pe cunoaștere, comunicare, deschidere și eficiență constituie emblema nucleului de educație universitară medicală, format aici și, totodată garanția unui cooperari rodnice între toate organismele sale.

Ne preocupăm în permanență, prin proiectele inovatoare pe care le inițiem și le implementăm în Universitatea noastră, să asigurăm studenților și absolvenților toate instrumentele necesare pentru atingerea excelenței având ca scop superlativul.

Iluștri profesori și veritabili savanți ne stau în față și ne îndeamnă să le urmăm exemplul, să dăruim tot ce avem mai bun pentru implinirea misiunii noastre. Vorbim așadar, în special de: Victor Babeș, Toma Ionescu, Gheorghe Marinescu, Nicolae Crețulescu, Ion Cantacuzino, Dimitrie Gerota, darși de mulți alții din generațiile ulterioare care,  au trăit și au creat, sub imperiul moral al promovării medicinei, acest domeniu primordial al vieţii lor.

Ne îndeamnă la performanță  laureatul  Premiului Nobel pentru Medicină(1974), profesorul George Emil Palade  care s-a format şi şi-a decis strategia profesională în universitatea noastră.

Toate aceste câteva considerente constituie, cu siguranță, premisele unui învățământ medical de înaltă ţinută caracterizat de tendința de perfecționare continuă ce se impune, prin metode moderne de predare - învățare, dar și prin dialogul și implicarea activă a studenților în procesul instructiv - educativ.

Am convingerea că eforturile universității împletite cu truda studenților,vor conjuga la cel mai înalt nivel succesul și performanța academică.

Cu o deosebită considerație pentru orientarea dumneavoastră ştiinţifică și pentru drumul ales, vă invitam să vă asumați acest triUMF în planul dezvoltării personale și să meditați asupra cuvintelor lui Nicolae Iorga care constituie motivația principală a formării unui medic: "Să înveți pentru tine, dar să știi pentru toți."

RECTOR: ACADEMICIAN IOANEL SINESCU

1 Octombrie 2012

Vezi si: Cuvantul Rectorului an universitar 2013-2014
Copyright © 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2