Tipărire

 

A N U N Ţ

Candidaţii care s-au înscris la 2 facultăţi şi au fost admişi pe locuri bugetate la ambele facultăţi, trebuie să opteze pentru o singură facultate în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, in caz contrar, decizia revine Universitatii.
Copyright © 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2