Tipărire

 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila, Bucureşti
Disciplina de Biofizică şi Biotehnologie Celulară

MASTER INTERNAŢIONAL
BIOFIZICĂ MEDICALĂ ŞI BIOTEHNOLOGIE CELULARĂ

Acreditat ARACIS în sistem Bologna, 120 credite transferabile, 4 semestre
SE ADRESAZĂ absolvenţilor cu diplomă de licenţă în domeniile: biologie, medicină, farmacie, medicină veterinară, fizică, agronomie, inginerie, chimie, biochimie, biotehnologie etc. 
Descarca brosura de aici.
Oportunitaţi

 • Întregirea studiilor superioare corespunzătoare ciclului I de studii în sistem Bologna
 • Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor în specialităţi cerute pe piaţa muncii (radiobiologie, discipline fundamentale şi de laborator de biofizică şi biotehnologie, diagnostic molecular/imunohistochimic)
 • Posibilitatea continuării masterului cu doctorat cu/fără frecvenţă în cadrul disciplinei şi/sau în străinătate
 • Posibilitatea participării la proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, cu publicarea rezultatelor în reviste cotate
 • Participarea la şcoli şi conferinţe ştiinţifice
 • Recomandari pentru obţinerea unor burse de specializare, schimb de experienţă, doctorat şi post-doctorat în laboratoare din Europa şi SUA
 • Colegiul Medicilor din România acordă absolvenţilor Master 150 puncte EMC
 • Este inclus în lista de mastere recomandate de Ordinul Biochimistilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR) în vederea exercitării profesiei de biolog / biochimist / chimist în sistemul sanitar

Direcţii tematice

  • Principiile biofizice ale tehnicilor de laborator (spectroscopie optică şi de fluorescenţă, microscopie de fluorescenţă, spectroscopie de rezonanţă  magnetică)
  • Biotehnologie celulară: culturi celulare, testarea viabilităţii celulare, micromanipulare optică şi electrică a celulelor, tehnici biofizice de studiu a apoptozei
  • Genomică şi proteomică
  • Noţiuni avansate de statistică şi prelucrare a datelor experimentale
  • Bazele biofizice ale unor metode neinvazive de diagnostic şi tratament
  • Principiile biofizice ale imagisticii medicale (CT, IRM, PET, SPECT)
  • Diagnostic molecular în patologie - concepte, metode, tehnici (PCR, microarray, blotting, imunohistochimie)
  • Radiaţii ionizante în diagnostic şi tratament. Interacţiunea radiaţiilor ionizante cu ţesuturile. Noţiuni de radiobiologie clinică
  • Surse de radiaţii ionizante (Acceleratorul linear, Cobalt-60, Rx-superficial)
  • Tehnici moderne de tratament (terapie fotodinamică, electrochimioterapie)
  • Aplicaţii ale LASER-ilor în medicină
  • Mecanismele celulare ale interacţiunii ţesuturilor vii cu radiaţia electromagnetică
  • Bazele teoretice şi aplicative ale reţelelor neuronale
  • Principii moderne ale recepţiei şi procesării semnalului vizual

Cursurile sunt însoţite de lucrări practice de specialitate

Admitere 2013
Perioada de înscriere şi data examenului se vor anunţa la o dată ulterioară şi pe site-ul
www.biophysics.ro

Probe

  • Interviu pentru evaluarea cunoştinţelor de specialitate conform bibliografiei
  • Susţinerea CV-ului şi motivaţiei profesionale

Documente necesare la înscriere

  • Cerere cu viza şefului Disciplinei de Biofizică şi Biotehnologie Celulară
  • Fişă tip de înscriere
  • Certificat de naştere (copie)
  • Certificat de căsătorie (copie)
  • Diplomă de bacalaureat (copie)
  • Diplomă de licenţă (copie legalizată)
  • Foaie matricolă ciclu licenţă (copie)
  • Curriculum vitae
  • Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere la examenul de admitere

Actele vor fi depuse în dosar la Secretariatul pentru Cursuri Postuniversitare al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti, str. Tudor Arghezi, nr. 8-10, etaj 1 (d-na Mihaela Licurici)
Bibliografie

 1. Berg, J. M., Tymoczko, J. L., Stryer, L.,
  Biochemistry (ed. a VI-a), W. H. Freeman & Comp., New York, 2006:
  Cap. 4 DNA, RNA and the Flow of Genetic Information;
  Cap. 11 Carbohydrates;
  Cap. 12 Lipids and Cell Membranes.
 2. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P.,
  Molecular Biology of The Cell (ed. a IV-a), Garland Science, New York, 2002:
  Cap. 2 Cell Chemistry and Biosynthesis:
  Catalysis and the Use of Energy by Cells.

Materialul bibliografic se găseşte la sediul Disciplinei de Biofizică şi Biotehnologie Celulară şi la Biblioteca Facultăţii de Medicină Generală
CONTACT

Disciplina de Biofizică şi Biotehnologie Celulară

Bd-ul Eroii Sanitari, nr. 8, sector 5

OP 35, CP 43 Bucureşti, România
www.biophysics.ro
Pentru detalii suplimentare nu ezitați să ne contactați:
Telefon/fax: 021 312 59 55
Conf. Dr. Tudor Savopol (Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.)
Conf. Dr. Mihaela Moisescu (Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.)
Prof. Dr. Eugenia Kovacs (Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.)
Copyright © 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2